careers-hero-icon.png

Join us!

Benefits

careers-benefits-01.png

Health

We provide good healthcare benefits

careers-benefits-02.png

Wellness

Employee wellbeing is important for us

careers-benefits-03.png

Work-Life Balance

We appriciate flexibility

careers-benefits-04.png

Compensation

We offer great opportunities

careers-benefits-05.png

Learning and Development

Training and development are our key topics

careers-benefits-06.png

Experience

We offer work experiences that are hard to find elsewhere

Open positions

Purchaser

Turku

Apply

Purchaser roolissa työskentelet laivasisustusprojektien hankintojen parissa. Päivittäiset työtehtäväsi sisältävät mm. materiaaleihin liittyvää selvitystyötä, kustannustehokkaiden vaihtoehtojen sekä hintojen hakemista budjetin ja projektiaikataulun antamien raamien puitteissa sekä tehtyjen tilausten seurantaa ja toimittajayhteistyötä. Raportoit tavoitteidesi etenemisestä mm. projektitiimillesi sekä hankinnan esimiehellesi. Tehtävä sisältää vaativia osa-alueita mm. kaupallisista neuvotteluista ja sopimuksista teknisiin läpikäynteihin, mutta myös paljon ns. rutiinityötä. Tehtävässä menestyminen vaatii runsaasti kommunikointia eri sidosryhmien kanssa sekä positiivista ja itseohjautuvaa asennetta työhön.

Säännöllinen vakituinen työntekopaikkasi sijaitsee Turussa, mutta työ edellyttää säännöllisesti työskentelyä yhtiön päätoimipaikassa Helsingissä.

Työtehtäviisi kuuluu mm.:

• materiaaleihin ja toimittajiin liittyvä selvitystyö
• hankintojen kilpailuttaminen (sis. tarjouspyyntöjen ja -vertailuiden tekeminen sekä tekniset- että kaupalliset neuvottelut)
• ostotilausten tekeminen, laskun tarkastus
• toimitusten seuranta ja toimitusvalvontakäynnit toimittajilla
• projektin aikataulun ja budjettien seuraaminen
• yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

Olet etsimämme henkilö, jos omaat kaupallisen tai teknisen koulutuksen sekä aikaisempaa relevanttia työkokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää nopeaa kykyä omaksua uusia asioita sekä kykyä sietää painetta ja muuttuvia tilanteita. Myös kokonaisuuksien hallinta ja ns. rutiinien sietokyky ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi edellytämme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Etsimällämme henkilöllä on:

• kaupallinen tai tekninen koulutus
• aiempaa relevanttia työkokemusta
• ongelmanratkaisukykyä
• neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä
• kykyä joustaa työaikojen suhteen tarvittaessa
• matkustushalukkuutta

Suureksi eduksi katsomme, jos omaat kokemusta:

• rakentamisen alalta, etenkin meriteollisuudesta
• ERP- järjestelmistä
• suunnitteluohjelmista (esim. Autocad)

Kyseinen tehtävä tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan maailmanluokan risteilijöiden sisustusprojekteihin kartuttamaan arvokasta hankinnan osaamista mukavassa työympäristössä ja kansainvälisessä yrityksessä.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Purchaser”. Lisätietoja tehtävästä antaa hankintajohtaja Harri Suutari arkipäivisin klo 14 jälkeen (puh. 040 757 3527).

Project manager

Helsinki, Turku

Apply

Projektipäällikkönä vastaat vaativien laivasisustusprojektien johtamisesta sekä tuloksellisesta ja laadukkaasta läpiviennistä. Tehtävään kuuluu mm. kokonaistoimitusten suunnittelu, aikataulutus, resursointi, ohjaus ja koordinointi, muutosten hallinta, sisäinen raportointi sekä raportointi asiakkaalle. Projektin talouden hallinta sekä erityisesti kustannusten seuranta ovat tärkeässä roolissa. Projektipäällikön tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. myynnin, suunnittelun, oston, tuotannon sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Päätoiminen toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä tai mahdollisesti Turussa.

Olet hakemamme henkilö, mikäli olet kiinnostunut haastavista projekteista, projektityöskentely on sinulle tuttua ja osaat puuttua asioihin nopeasti ja ajoissa. Hallitset laajoja asiakokonaisuuksia ja kykenet päätöksentekoon myös paineen alla. Edustat yritystä uskottavasti, jämäkästi ja yhteistyökykyisesti niin asiantuntijana, yhteistyökumppanina kuin projektin johtajana. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia ja kehittyä. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa koulutusta
 • kokemusta vaativista projektinhallintatehtävistä
 • kokemusta esimiestehtävistä
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • hyviä vuorovaikutustaitoja, dynaamisuutta ja joustavuutta
 • itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • suunnittelu- ja organisointikykyä
 • Matkustus valmiutta

Arvostamme:

 • vahvaa esimies osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä
 • yrittäjämäistä asennetta

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Project manager”. Lisätietoja tehtävästä antaa John Forsell keskiviikkoisin kello 8.00 – 16.00 välisenä aikana (puh. +358 50 590 7053).

Project coordinator

Helsinki, Turku

Apply

Nyt Sinulla on loistava mahdollisuus päästä työskentelemään maailman hienoimpien laivojen sisustusalueiden parissa tehtävässä, jossa pääset hyvin laajasti toimimaan ja vaikuttamaan eri ihmisten sekä asioiden parissa!

Haettavassa tehtävässä työskentelet laivasisustusprojektien päivittäisten asioiden sekä tehtävien koordinaattorina joko Suomessa tai Saksassa.

Tehtävässä menestyminen vaatii runsaasti kommunikointia sekä kustannustehokasta organisointikykyä. Säännöllinen vakituinen työntekopaikkasi sijaitsee joko Turussa tai Helsingissä.

Työtehtäviisi kuuluu mm.:

* projektin majoitus -sekä matkajärjestelyt

* työntekijöiden koordinoinnit ja järjestelyt

* kulkuluvat telakoille

* vaadittujen dokumenttien sekä sertifikaattien koordinointi

* laskujen tiliöinnit sekä tarkastukset

* mahdollisten reklamaatioiden laatiminen, lähettäminen sekä seuranta

* palaverimuistioiden laadinta ja niiden jakaminen

Olet etsimämme henkilö, jos omaat kaupallisen tai teknisen koulutuksen sekä aikaisempaa relevanttia työkokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää nopeaa kykyä omaksua uusia asioita, valmiutta työskennellä pidempiä aikoja ulkomailla, tiimityöskentelytaitoa, sopeutumista eri telakoilla työskentelyyn sekä kykyä sietää painetta ja muuttuvia tilanteita. Kommunikoit päivittäin sekä projektitiimin, että telakoiden edustajien kanssa sujuvan sekä vaivattoman työskentelyn edesauttamiseksi.

Edellytämme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, saksan kielen taito katsotaan eduksi.

Etsimällämme henkilöllä on:

* n. 3 vuoden kokemus vastaavantyyppisistä tehtävistä

* positiivinen asenne ja halu kehittyä

* oma-aloitteisuutta

* ongelmanratkaisukykyä

* neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä
* kykyä joustaa työaikojen suhteen tarvittaessa

* matkustusvalmiutta

* järjestelmällisyyttä sekä organisointikykyä

Suureksi eduksi katsomme, jos omaat kokemusta:

* rakentamisen alalta, etenkin meriteollisuudesta

* töiden sekä työntekijöiden koordinoinnista

* asioiden organisoinnista

 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Project Coordinator”. Lisätietoja tehtävästä antaa John Forsell (puh. +358 50 590 7053).

Technical purchaser

HELSINKI & TURKU

Apply

Technical purchaser roolissa työskentelet laivasisustusprojektien rakenneratkaisuihin liittyvien hankintojen parissa. Olet vastuussa rakenteellisesti vaativien, laajojen kokonaisuuksien hankinnasta. Tehtävässä menestyminen vaatii runsaasti kommunikointia eri sidosryhmien kanssa. Säännöllinen vakituinen työntekopaikkasi sijaitsee joko Turussa tai Helsingissä.

Työtehtäviisi kuuluu mm.:

* hankintakokonaisuuksien rajaaminen ja suunnittelu

* hankintojen kilpailuttaminen

* toimitusvalvontakäynnit toimittajilla

* toimittajiin ja toimittajaverkostoon liittyvä kehitystyö

* kaupalliset ja tekniset neuvottelut

Olet etsimämme henkilö, jos omaat kaupallisen tai teknisen koulutuksen sekä aikaisempaa relevanttia työkokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää nopeaa kykyä omaksua uusia asioita sekä kykyä sietää painetta ja muuttuvia tilanteita. Myös projektien ja suurien kokonaisuuksien hallinta ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi edellytämme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Etsimällämme henkilöllä on:

* aiempaa relevanttia työkokemusta

* asiantuntemusta rakenneratkaisuista

* itseohjautuva työote

* ongelmanratkaisukykyä

* neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä
* kykyä joustaa työaikojen suhteen tarvittaessa

* matkustushalukkuutta

Suureksi eduksi katsomme, jos omaat kokemusta:

* rakentamisen alalta, etenkin meriteollisuudesta

* ERP- järjestelmistä

* suunnitteluohjelmista (esim. Autocad)

* MS Project -ohjelmasta

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Technical Purchaser”. Lisätietoja tehtävästä antaa Harri Suutari (puh. 040 757 3527).

 

Design Engineer

HELSINKI & TURKU

Apply

Design Engineer

Design Engineer tehtävässä toimit Meriman sisustusalueiden varustelukuvien suunnittelijana ja teknisenä asiantuntijana aina lähtötietojen hankinnasta asennusteknisiin asioihin saakka. Työ vaatii asiantuntijalta oma-aloitteista ja itsenäistä otetta asioiden selvittelyyn sekä ratkaisujen hakemiseen. Tehtävään kuuluu teknisen konsultoinnin lisäksi olennaisena osana tarvittavien työohjeiden, piirustuksien ja asennuskuvien sekä materiaalilistojen valmistelu. Design Engineerin tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. tuotannon, projektiorganisaatiomme sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä tai Turussa.

Olet hakemamme henkilö, mikäli

omaat yli 5 vuoden kokemuksen risteilijöiden sisustusalueiden varustelusuunnittelusta. Ongelmienratkaisu kuuluu vahvuuksiisi sekä olet oma-aloitteinen, itsenäinen, järjestelmällinen ja kykenet työskentelemään myös paineen alla. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia, kehittyä ja kehittää uutta. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa (suullista ja kirjallista) englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tarvittaessa.

Edellytämme sinulta:

 • Yli 5 vuoden kokemuksen risteilijöiden sisustusalueiden varustelusuunnittelusta
 • Kykyä lukea erilaisia teknisiä piirustuksia
 • Vahvaa teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • Laivanrakennuksen sisustusalueiden sääntötuntemusta
 • AutoCAD-ohjelman hallinta
 • Perus ATK-taidot (Microsoft Office)
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • Matkustusvalmiutta tarvittaessa
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimihenkisyyttä
 • Itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • Järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä
 • Ajokortti

Arvostamme:

 • Mekaniikkasuunnitteluohjelman käytön hallinta (esim. jokin seuraavista ohjelmista: Inventor, SolidWorks, Vertex tms.) katsotaan eduksi

 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Design Engineer ”. Lisätietoja tehtävästä antaa Nikke Krook (puh. 040 5643 496) keskiviikkoisin klo. 9.00-12.00.

Production Designer

Helsinki & Turku

Apply

Production designer

Production designerin tehtävässä toimit oman tuotantomme tuotteiden teknisenä asiantuntijana vastaten tuotteen koko elinkaaresta – aina lähtötietojen hankinnasta asennusteknisiin asioihin saakka. Työ vaatii asiantuntijalta oma-aloitteista ja itsenäistä otetta asioiden selvittelyyn sekä ratkaisujen hakemiseen. Tehtävään kuuluu teknisen konsultoinnin lisäksi olennaisena osana työohjeiden, piirustuksien ja asennuskuvien sekä hankintalistojen valmistelu. Production designerin tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. tuotannon, projektiorganisaatiomme sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä.

Olet hakemamme henkilö, mikäli

omaat teknisen koulutuksen ja/tai relevanttia kokemusta teknisestä suunnittelusta. Ongelmienratkaisu kuuluu vahvuuksiisi sekä olet oma-aloitteinen, itsenäinen, järjestelmällinen ja kykenet työskentelemään myös paineen alla. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia ja kehittyä. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa (suullista ja kirjallista) englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa teknistä koulutusta ja/tai relevanttia kokemusta teknisestä suunnittelusta (vähintään 2-3 vuotta)
 • Osaamista tuotannon teknisten kuvien suunnittelusta
 • Kykyä lukea erilaisia teknisiä piirustuksia
 • AutoCAD-ohjelman hallinta
 • Mekaniikkasuunnitteluohjelman käytön hallinta (esim. jokin seuraavista ohjelmista: Inventor, SolidWorks, Vertex tms.)
 • Perus ATK-taidot (Microsoft office)
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • Matkustusvalmiutta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimihenkisyyttä
 • itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • ajokortti

Arvostamme:

 • Laivanrakennuksen sisustusalueiden sääntötuntemusta
 • vahvaa teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Production designer”. Lisätietoja tehtävästä antaa Sakari Mäkinen (puh. 041 535 1250) keskiviikkoisin klo. 9.00-12.00.

 

Site Supervisor

Finland & International

Apply

We are recruiting Site Supervisors!

Please, send your application and CV via apply function or email to careers@merima.fi.

Open Application

Apply

We are always looking for talented people to join our team. Please feel free to send us your application.

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.