careers-hero-icon.png

Join us!

Benefits

careers-benefits-01.png

Health

We provide good healthcare benefits

careers-benefits-02.png

Wellness

Employee wellbeing is important for us

careers-benefits-03.png

Work-Life Balance

We appriciate flexibility

careers-benefits-04.png

Compensation

We offer great opportunities

careers-benefits-05.png

Learning and Development

Training and development are our key topics

careers-benefits-06.png

Experience

We offer work experiences that are hard to find elsewhere

Open positions

Site Supervisor

Turku, Saksa

Apply

Nyt Sinulla on loistava mahdollisuus päästä työskentelemään maailman hienoimpien laivojen sisustusalueiden parissa. Olet hakemamme henkilö, mikäli olet kiinnostunut haastavista projekteista ja haluat viedä tiimiä dynaamisesti kohti yhteistä päämäärää.

Työtehtäviisi kuuluu päivittäiset työnjohtotehtävät laivojen sisustusalueilla varmistaen omalta osaltasi alueiden valmistumisen aikataulussa, laadukkaina sekä annetussa budjetissa.

Säännöllinen vakituinen työntekopaikkasi sijaitsee esim. Turussa tai Saksassa (saksalaisen tytäryhtiömme palveluksessa).

Site Supervisorin roolissa menestyminen edellyttää, että:

• ymmärrät laivan eri tuotantovaiheiden vaikutukset oman alueesi töille
• osaat suunnitella alueesi työaikataulun ja toteuttamaan suunnitelman aikataulun mukaan
• osaat mukauttaa alueen rakennustapaa aikataulutavoitteen saavuttamiseksi
• pystyt lukemaan sekä kaavioita että asennuskuvia, erotat rakenteet ja yksityiskohdat
• pystyt sekä tiimisi että johdettaviesi kanssa suunnittelemaan työkuvissa esitettyjen rakenteiden toteuttamisen
• osaat toteuttaa monimutkaisia rakenteita mahdollisesti myös puutteellisella suunnitteluaineistolla
• pystyt mukauttamaan kuvattuja rakenteita muuttuneisiin olosuhteisiin
• pystyt neuvottelemaan tarvittaessa asiakkaan kanssa vaihtoehtoisista toteutustavoista
• varmistat ja ennakoit asennustyön vaatiman materiaalivirran
• kykenet pitämään tehokkaita työmaapalavereita eri sidosryhmien kanssa tuottaen niistä selkeät ja tavoitteelliset muistiot

Olet hakemamme henkilö, mikäli:

• tulet sujuvasti toimeen eri kansallisuuksien kanssa
• omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti
• pidät yllä hyvää yhteistyötä suhteessa eri sidosryhmiin ja edustat yritystä uskottavasti ja jämäkästi kaikessa tekemisessäsi
• kykenet tekemään perusteltuja päätöksiä nopeallakin aikataululla ja paineen alaisena
• haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aito halu oppia ja kehittyä

Arvostamme:

• soveltuvaa teknisen alan koulutusta ja/tai vahvaa teknistä osaamista
• kokemusta projektinhallinta- ja/tai työnjohtotehtävistä sekä kokemusta ihmisten johtamisesta
• sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
• itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
• matkustusvalmiutta

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa.
Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Site Supervisor”. Lisätietoja tehtävästä antaa John Forsell ma-pe klo 12-16 välisenä aikana, +358 50 590 7053.

Project Manager

Helsinki, Turku

Apply

Projektipäällikkönä vastaat vaativien laivasisustusprojektien johtamisesta sekä tuloksellisesta ja laadukkaasta läpiviennistä. Tehtävään kuuluu mm. kokonaistoimitusten suunnittelu, aikataulutus, resursointi, ohjaus ja koordinointi, muutosten hallinta, sisäinen raportointi sekä raportointi asiakkaalle. Projektin talouden hallinta sekä erityisesti kustannusten seuranta ovat tärkeässä roolissa. Projektipäällikön tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. myynnin, suunnittelun, oston, tuotannon sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Päätoiminen toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä tai mahdollisesti Turussa.

Olet hakemamme henkilö, mikäli olet kiinnostunut haastavista projekteista, projektityöskentely on sinulle tuttua ja osaat puuttua asioihin nopeasti ja ajoissa. Hallitset laajoja asiakokonaisuuksia ja kykenet päätöksentekoon myös paineen alla. Edustat yritystä uskottavasti, jämäkästi ja yhteistyökykyisesti niin asiantuntijana, yhteistyökumppanina kuin projektin johtajana. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia ja kehittyä. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa koulutusta
 • kokemusta vaativista projektinhallintatehtävistä
 • kokemusta esimiestehtävistä
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • hyviä vuorovaikutustaitoja, dynaamisuutta ja joustavuutta
 • itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • suunnittelu- ja organisointikykyä
 • Matkustus valmiutta

Arvostamme:

 • vahvaa esimies osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä
 • yrittäjämäistä asennetta

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Project manager”. Lisätietoja tehtävästä antaa John Forsell keskiviikkoisin kello 8.00 – 16.00 välisenä aikana (puh. +358 50 590 7053).

Technical purchaser

HELSINKI & TURKU

Apply

Technical purchaser roolissa työskentelet laivasisustusprojektien rakenneratkaisuihin liittyvien hankintojen parissa. Olet vastuussa rakenteellisesti vaativien, laajojen kokonaisuuksien hankinnasta. Tehtävässä menestyminen vaatii runsaasti kommunikointia eri sidosryhmien kanssa. Säännöllinen vakituinen työntekopaikkasi sijaitsee joko Turussa tai Helsingissä.

Työtehtäviisi kuuluu mm.:

* hankintakokonaisuuksien rajaaminen ja suunnittelu

* hankintojen kilpailuttaminen

* toimitusvalvontakäynnit toimittajilla

* toimittajiin ja toimittajaverkostoon liittyvä kehitystyö

* kaupalliset ja tekniset neuvottelut

Olet etsimämme henkilö, jos omaat kaupallisen tai teknisen koulutuksen sekä aikaisempaa relevanttia työkokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää nopeaa kykyä omaksua uusia asioita sekä kykyä sietää painetta ja muuttuvia tilanteita. Myös projektien ja suurien kokonaisuuksien hallinta ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi edellytämme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Etsimällämme henkilöllä on:

* aiempaa relevanttia työkokemusta

* asiantuntemusta rakenneratkaisuista

* itseohjautuva työote

* ongelmanratkaisukykyä

* neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä
* kykyä joustaa työaikojen suhteen tarvittaessa

* matkustushalukkuutta

Suureksi eduksi katsomme, jos omaat kokemusta:

* rakentamisen alalta, etenkin meriteollisuudesta

* ERP- järjestelmistä

* suunnitteluohjelmista (esim. Autocad)

* MS Project -ohjelmasta

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Technical Purchaser”. Lisätietoja tehtävästä antaa Harri Suutari (puh. 040 757 3527).

 

Design Engineer

HELSINKI & TURKU

Apply

Design Engineer

Design Engineer tehtävässä toimit Meriman sisustusalueiden varustelukuvien suunnittelijana ja teknisenä asiantuntijana aina lähtötietojen hankinnasta asennusteknisiin asioihin saakka. Työ vaatii asiantuntijalta oma-aloitteista ja itsenäistä otetta asioiden selvittelyyn sekä ratkaisujen hakemiseen. Tehtävään kuuluu teknisen konsultoinnin lisäksi olennaisena osana tarvittavien työohjeiden, piirustuksien ja asennuskuvien sekä materiaalilistojen valmistelu. Design Engineerin tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. tuotannon, projektiorganisaatiomme sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä tai Turussa.

Olet hakemamme henkilö, mikäli

omaat yli 5 vuoden kokemuksen risteilijöiden sisustusalueiden varustelusuunnittelusta. Ongelmienratkaisu kuuluu vahvuuksiisi sekä olet oma-aloitteinen, itsenäinen, järjestelmällinen ja kykenet työskentelemään myös paineen alla. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia, kehittyä ja kehittää uutta. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa (suullista ja kirjallista) englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tarvittaessa.

Edellytämme sinulta:

 • Yli 5 vuoden kokemuksen risteilijöiden sisustusalueiden varustelusuunnittelusta
 • Kykyä lukea erilaisia teknisiä piirustuksia
 • Vahvaa teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • Laivanrakennuksen sisustusalueiden sääntötuntemusta
 • AutoCAD-ohjelman hallinta
 • Perus ATK-taidot (Microsoft Office)
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • Matkustusvalmiutta tarvittaessa
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimihenkisyyttä
 • Itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • Järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä
 • Ajokortti

Arvostamme:

 • Mekaniikkasuunnitteluohjelman käytön hallinta (esim. jokin seuraavista ohjelmista: Inventor, SolidWorks, Vertex tms.) katsotaan eduksi

 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Design Engineer ”. Lisätietoja tehtävästä antaa Nikke Krook (puh. 040 5643 496) keskiviikkoisin klo. 9.00-12.00.

Production Designer

Helsinki & Turku

Apply

Production designer

Production designerin tehtävässä toimit oman tuotantomme tuotteiden teknisenä asiantuntijana vastaten tuotteen koko elinkaaresta – aina lähtötietojen hankinnasta asennusteknisiin asioihin saakka. Työ vaatii asiantuntijalta oma-aloitteista ja itsenäistä otetta asioiden selvittelyyn sekä ratkaisujen hakemiseen. Tehtävään kuuluu teknisen konsultoinnin lisäksi olennaisena osana työohjeiden, piirustuksien ja asennuskuvien sekä hankintalistojen valmistelu. Production designerin tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä mm. tuotannon, projektiorganisaatiomme sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Toimipaikkasi sijaitsee Helsingissä.

Olet hakemamme henkilö, mikäli

omaat teknisen koulutuksen ja/tai relevanttia kokemusta teknisestä suunnittelusta. Ongelmienratkaisu kuuluu vahvuuksiisi sekä olet oma-aloitteinen, itsenäinen, järjestelmällinen ja kykenet työskentelemään myös paineen alla. Haluat menestyä työssäsi sekä sinulla on aitoa halua oppia ja kehittyä. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja lähestyt asioita positiivisesti. Kansainvälinen ympäristö edellyttää lisäksi sujuvaa (suullista ja kirjallista) englanninkielen taitoa sekä matkustushalukkuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Edellytämme sinulta:

 • soveltuvaa teknistä koulutusta ja/tai relevanttia kokemusta teknisestä suunnittelusta (vähintään 2-3 vuotta)
 • Osaamista tuotannon teknisten kuvien suunnittelusta
 • Kykyä lukea erilaisia teknisiä piirustuksia
 • AutoCAD-ohjelman hallinta
 • Mekaniikkasuunnitteluohjelman käytön hallinta (esim. jokin seuraavista ohjelmista: Inventor, SolidWorks, Vertex tms.)
 • Perus ATK-taidot (Microsoft office)
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
 • Matkustusvalmiutta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimihenkisyyttä
 • itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa
 • ajokortti

Arvostamme:

 • Laivanrakennuksen sisustusalueiden sääntötuntemusta
 • vahvaa teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä
 • järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut heti soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lähetä hakemuksesi sähköpostiin careers@merima.fi. ja käytä hakemuksessasi viitettä ”Merima/Production designer”. Lisätietoja tehtävästä antaa Sakari Mäkinen (puh. 041 535 1250) keskiviikkoisin klo. 9.00-12.00.

 

Open Application

Apply

We are always looking for talented people to join our team. Please feel free to send us your application.

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.